SORUYA SORU İLE CEVAP VERMEK İLE İLGİLİ AFORİZMALAR