SÖZLER

Klasik ve Kuantum enformasyon teorisine göre ‘enformasyon herşey’dir ‘, başka bir deyişle , ‘herşey enformasyon’dur

PAYLAŞ