SÖZLER

Özgür bireyler  ‘ denetlenemez otoriteye’  boyun  eğme kaygısı içindedirler

PAYLAŞ